media for the next generation

MANGA MUTINY

MANGA MUTINY

(English) MANGA MUTINY is the story of the world’s beginning, a power struggle in the heavens, and the deception and corruption of all humankind. The first people on earth are cast into a hostile world where they can find no rest. But just when all seems lost, a man and woman are chosen to become parents to a new nation and a noble ruler who will bring peace and prosperity to the world forever...

MANGA MELECH

MANGA MELECH

(English) MANGA MELECH continues the drama of Abraham’s descendants right where MUTINY leaves off. The people are a desperate band of wanderers, homeless and weary in an unforgiving desert. They march toward a new land rich with glowing fields of abundant harvests and dream of the peace and rest their new homes will provide. But they are their own worst enemies...

MANGA MESSENGERS

MANGA MESSENGERS

(English) MANGA MESSENGERS is the mind-bending drama of the kings and prophets of Israel. Continuing right where MELECH leaves off, the descendants of Abraham have not only found peace in the land, but have ascended to become the greatest kingdom in the world. The far-reaching fame and wisdom of their mighty king Solomon makes him the most celebrated ruler of all time...

MANGA MESSIAH

MANGA MESSIAH

Madilim ang gabi nang dumating sa mundo ang isang banyagang hari. Agad siyang maghahasik ng gawaing 'di-kanaisnais para sa marami. Hindi magtatagal, siya ay magiging isa sa mga pinakapamangyarihang nilalang sa bayang iyon. Kahit maraming masusuklam sa bagong hari, marami rin namang lubos na magbibigay-pugay sa kanya. Dahil sa kanyang walang sintulad na mga gawa, siya ay magiging mas makapangyarihan kaysa mga haring nagdaan. Ang kanyang salita, lakas, at buhay ay higit pa sa naipamalas ng sinuman sa mundo.

MANGA METAMORPHOSIS

MANGA METAMORPHOSIS

Sa paglisan ni Yeshua ay mamamangha ang kanyang mga tagasunod. Ngunit 'di magtatagal, makikita nilang kailangan silang kumilos agad upang harapin ang parating na kaaway. Agad silang magtitipon-tipon at mag-iipon ng tapang at lakas upang mapaghandaan ang anumang kaguluhang dadagok sa kanila.